http://www.youtube.com/user/ismailsufian

Loading...

Thursday, May 27, 2010

Dari cerita kepada cerita: kisah solat sunat 2 rakaat

Kebesaran Solat Sunat 2 Rakaat!Today at 12:44amHari ni secara kebetulan saya membaca majalah "MUSLIMAH" di sebuahklinik gigi. Isteri saya buat routine yearly checkup untuk gigibeliau hari ini dan sambil menunggu saya membaca satu artikel yangcukup menarik. Tajuknya "Kebesaran Solat Sunat 2 Rakaat". Hayatilahartikel tersebut dibawah ini.

Allah SWT selesai menciptakan Jibrail AS dengan bentuk yang cantik,dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang , sayapitu antara timur dan barat (ada pendapat lain menyatakan 124,000sayap). Setelah itu Jibrail AS memandang dirinya sendiri danberkata: "Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yanglebih baik daripada aku?." Lalu Allah berfirman yangbermaksud.. "Tidak"Kemudian Jibrail AS berdiri serta solat dua rakaat kerana syukurkepada Allah SWT dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20,000 tahun.

Setelah selesai Jibrail AS solat, maka Allah SWT berfirman yangbermaksud."Wahai Jibrail, kamu telah menyembah aku dengan ibadahyang bersungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembahkepadaku seperti ibadat kamu, akan tetapi di akhir zaman nanti akandatang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai,namanya 'Muhammad.' Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasaberdosa, sekiranya mereka itu mengerjakan solat dua rakaat yanghanya sebentar sahaja, dan mereka dalam keadaan lupa serta serbakurang, fikiran mereka melayang bermacam-macam dan dosa mereka punbesar juga. Maka demi kemuliaannKu dan ketinggianKu, sesungguhnyasolat mereka itu aku lebih sukai dari solatmu itu. Kerana merekamengerjakan solat atas perintahKu, sedangkan kamu mengerjakan solatbukan atas perintahKu.

"Kemudian Jibrail AS berkata: "Ya Tuhanku, apakah yang Engkauhadiahkan kepada mereka sebagai imbalan ibadat mereka?" Lalu Allahberfirman yang bermaksud. "Ya Jibrail, akan Aku berikan syurgaMa'waa sebagai tempat tinggal..." Kemudian Jibrail AS meminta izinkeada Allah untuk melihat syurgaMa'waa. Setelah Jibrail AS mendapatizin dari Allah SWT maka pergilah Jibrail AS dengan mengembangkansayapnya dan terbang, setiap dia mengembangkan dua sayapnya diaboleh menempuh jarak perjalanan 3000 tahun, terbanglah malaikatJibrail AS selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah danakhirnya dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohondan dia sujud kepada Allah SWT lalu ia berkata dalam sujud: "YaTuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya, atausepertiganya, atau seperempatnya?"Kemudian Allah SWT berfirman yang bermaksud. "Wahai Jibrail, kalaukamu dapat terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikankekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamuterbang seperti yang telah kamu lakukan, nescaya kamu tidak akansampai kepada sepersepuluh dari beberapa perpuluhan yang telahkuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan solat dua rakaatyang mereka kerjakan....."

Marilah sama2 kita fikirkan dan berusaha lakukan... SesungguhnyaAllah SWT telah menyembunyikan enam perkara iaitu :
* Allah S.W.T telah menyembunyikan redha-Nya dalam taat.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan murka-Nya di dalam maksiat.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan nama-Nya yang Maha Agung di dalamAl-Quran.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulanRamadhan.
* Allah S.W.T telah menyembunyikan solat yang paling utama di dalamsolat (yang lima waktu).
* Allah S.W.T telah menyembunyikan (tarikh terjadinya) hari kiamatdi dalam semua

hari.Semoga kita mendapat berkat daripada ilmu ini. Wallahualam kalaurajin...Tolong sebarkan cerita ini kepada saudara Muslim Muslimatyang lain agar menjadi renungan dan pelajaran kepada kita semua.Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagiorang yang mengajarnya meskipun dia sudah meninggal dunia...Amin YaRabbal Alamin.

No comments:

Post a Comment